فعال سازی Telnet در سوئیچ سیسکو

برای فعال کردن سرویس Telnet در یک سوئیچ سیسکو، شما باید اقدامات زیر را انجام دهید. توجه داشته باشید که استفاده از Telnet برای مدیریت دستگاه‌های شبکه امنیت پایینی ایجاد می‌کند، بنابراین توصیه می‌شود از اتصال امن SSH برای مدیریت استفاده کنید.

1. وارد شوید به حالت تنظیمات (Configuration Mode) با استفاده از دستور `configure terminal`:

2. فعال کنید سرویس Telnet با استفاده از دستور `line vty`:

این دستور ورود به حالت تنظیمات خطای Virtual Teletype (VTY) را فراهم می‌کند. عدد 0 تا 15 بازه تعداد خطوط VTY مشخص می‌کند که از آنها می‌توان برای اتصال به دستگاه استفاده کرد.

3. تنظیم کنید رمز عبور برای اتصال به سوئیچ:

جایگزین کلمه `your_password` رمز عبور مورد نظر خود را قرار دهید.

4. تنظیم کنید نوع احراز هویت برای Telnet:

5. تنظیمات را ذخیره کنید:

این دستورات تنظیمات اعمال شده را در حافظه دائمی (NVRAM) ذخیره می‌کنند تا هنگام راه‌اندازی دستگاه تنظیمات باقی بماند. اکنون سرویس Telnet بر روی سوئیچ سیسکو شما فعال شده است. به یاد داشته باشید که بهتر است از SSH برای اتصال به دستگاه‌ها استفاده کنید، زیرا این پروتکل امنیت بیشتری ارائه می‌دهد.

مطالب مرتبط:

هوش مصنوعی و پاسخ به سوالات شبکه کارها

پیام بگذارید