ریست فکتوری سوئیچ سیسکو 3750

اگر می‌خواهید یک سوئیچ Cisco Catalyst 3750 را به حالت کارخانه بازگردانید، می‌توانید این کار را با استفاده از دستورات زیر انجام دهید. اما لطفاً توجه داشته باشید که این عملیات باعث از دست رفتن تمام تنظیمات و اطلاعات موجود در دستگاه می‌شود. قبل از انجام این کار، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مهمی که نیاز دارید پشتیبان گیری شده باشند.

گام 1: وارد حالت تنظیمات (Global Configuration) شوید:
گام 2: حالا دستورات زیر را وارد کنید تا تمام تنظیمات به حالت پیش‌فرض بازگردد:

دستور write erase فایل تنظیمات فعلی را حذف می‌کند، دستور delete flash:vlan.dat فایل VLAN فعلی را حذف می‌کند و دستور reload دستگاه را راه‌اندازی مجدد می‌کند.

گام 3: وقتی سوئیچ از نو راه‌اندازی شود، از شما سوال می‌کند که آیا می‌خواهید به تنظیمات اولیه پیش‌فرض باز گردید یا خیر. جهت تایید، پاسخ yes را وارد کنید.

با این کار، سوئیچ به حالت کارخانه باز می‌گردد و شما می‌توانید با استفاده از دستورات پیکربندی اولیه، از جمله تنظیم IP آدرس یا VLAN ها، به تنظیمات جدیدی برسید.

مطالب مرتبط:

خرید سوئیچ سیسکو

پیام بگذارید